En liten historia..

Det här skriver jag inte i avsikt att peka ut någon speciell person och jag förväntar mig inte heller några ursäkter.

Upptakt

Låt oss förflytta oss tillbaka till det glada 80-talet. Jag var fyra år gammal när jag lärde mig själv att läsa, och har dessutom alltid varit en nyfiken person med en vilja att lära mig nya saker. Med andra ord absorberade jag redan i mycket ung ålder så mycket information som gick, och lärde mig använda datorer mycket tidigt. 1987 började jag lågstadiet och förflyttades till en värld där förväntningarna plötsligt var betydligt lägre ställda än min kompetens. På den här tiden förväntades man vid sju års ålder varken kunna läsa eller räkna eller vara speciellt allmänbildad utan det sågs som skolans uppgift att lära ut detta från första klass och det var också så läroplanerna var uppbyggda. Således kom jag till en miljö där man inte utsattes för särskilt mycket stimulans, och det blev för mig en stor källa till frustration och motivationsbrist när jag redan kunde mycket av det skolan skulle lära ut och snabbt blev uttråkad.

Som uttråkad och frustrerad blev frestelsen naturligtvis stor att göra annat än att sitta blick stilla och lyssna uppmärksamt på lektionerna. Det lockade mycket mer att göra annat vilket drev personalen till vansinne och till att de gjorde allt de kunde för att foga mig till deras vilja. Jag skulle till varje pris anpassas till planen och pressas in i samma form som alla andra i stället för att få möjlighet att utveckla min begåvning. Än idag talas det mycket om "elever som behöver särskilt stöd" och väldigt lite om elever som överträffar planerna, annat än att "de exempelvis kan hjälpa sina kamrater". Försök få en åttaåring som redan kan det som lärs ut och vill lära sig nya saker att agera hjälplärare åt sina kamrater..?

När världen rasar samman

Sommaren 1989 fick jag mitt första TV-spel, ett Nintendo. Jag blev snabbt i stort sett beroende av det och ganska insnöad på det, jag pratade ofta och mycket om spel vilket omgivningen naturligtvis tröttnade på. Vid den här tiden fanns dessutom inte speciellt mycket utrymme för att avvika från normen och gjorde man det blev man snabbt illa behandlad. Idag är det nog helt annorlunda och idag visar folk till och med upp i TV att de kan och får vara geeks utan att dömas till en livstid av lidande för det.

Under mellanstadiet hände något. Jag slutade bli bjuden på fester och fick bland annat inte heller vara med i det gäng som spelade rollspel i stort sett varje rast. Jag försökte få vara med en gång vilket resulterade i att spelledaren såg till att sätta mig i en situation som gjorde att jag förstod att jag inte var välkommen. När jag rakt ut frågade varför jag inte var bjuden på fester fick jag svaret "Du är en partycrasher, du bara förstör för oss andra". Det här var bara början på flera år av utfrysning och mobbing och jag hamnade i en spiral som blev allt värre och ju sämre jag mådde desto sämre betedde jag mig.

Högstadieskolan jag hamnade i 1993 var misskött. Personalen och skolledningen hade inte full kontroll över eleverna, utan ett antal elever styrde och ställde lite som de ville och stundtals liknade stämningen mer ett fängelseuppror än en skola. Hot, våld och skadegörelse förekom relativt frekvent och en del riktades mot mig. Mitt skåp var ständigt nedklottrat med att jag skulle dö och andra "trevliga" saker. Allt jag gjorde och sa vändes mot mig. Vilken musik jag lyssnade på, hur jag klädde mig, hur jag betedde mig, allt blev till vapen vända mot mig. Ingen gick att lita på fullt ut och man kunde när som helst bli sviken. Jag fick höra att jag var värdelös, ful och att jag inte kunde något, oftast fick jag inte vara med alls i sociala sammanhang och var jag det kunde jag bli sviken när som helst. De få vänner jag hade blev det svårt att lita på i en sådan värld.

En del av lärarna stod inte på min sida. Mina betyg i svenska och engelska blev lidande eftersom läraren inte tyckte om mig och kände att hon behövde trycka till mig. Jag fick dessutom placeras om (vi hade fast placering i klassrummet) när hon såg att jag hamnat bredvid personer jag inte vantrivdes vid. Vi hade då suttit på det sättet bara några dagar. En annan gång hade vi åhörardag med allas föräldrar på plats, och svenskläraren såg då till att ge mig en rejäl avsnäsning inför hela den samlade publiken för något jag sagt. Jag minns även en idrottslektion där jag blev skickad av planen av de andra jag tilldelats i mitt lag, när läraren såg mig vid sidan av planen högg han tag i min nacke och förhörde mig om varför jag inte deltog på lektionen som alla andra.

När jag skulle åka ut på en språkresa sommaren 1996 slutade det med att jag dödshotades av en av de personer jag gått i skolan med, som inte ville att jag skulle åka på samma resa. Det här var också den sista allvarliga incidenten.

Mina föräldrar gjorde vad de kunde och gav mig det stöd de kunde utifrån den information de hade, men det fanns saker jag inte berättade. Jag upplevde att de drev på skolan att agera men att det sedan inte hände speciellt mycket.

Efterdyningar

Någon gång mot slutet nian minskade mobbingen något, men trots det ville ingen sitta i närheten av mig på avslutningsmiddagen. Det upphörde alltså inte helt förrän jag började gymnasiet och där hade jag inte några problem. Sannolikt hade folk mognat tillräckligt vid det laget för att inse att man inte beter sig på det sättet. Men skadan var redan skedd. Bara för att man inte direkt blev mobbad och utfryst innebar det inte att man omedelbart kunde fungera normalt i sin omgivning utan jag sågs nog som lite annorlunda och tafatt och det blev också fel ibland, speciellt när jag försökte fungera socialt. Jag hade ju inte haft ett fungerande socialt umgänge på åratal och var mycket oerfaren på området. Det ledde till att jag fattade en del i efterhand märkliga beslut och hamnade i en del situationer som inte alla gånger var så bra som de hade kunnat vara.

Ingen av de inblandade ställdes till svars för sina handlingar. En del av mobbarna fick samtal med skolpsykologen, men det enda man egentligen föreslog som lösning på det hela var att jag skulle byta skola. Med andra ord ville man flytta bort problemet i stället för att göra något åt det. Flera personer ur personalen på högstadieskolan begick uppenbara tjänstefel men utan att något gjordes från skolans sida, och de dödshot jag utsattes för från personer som då hunnit bli straffmyndiga hade förmodligen också kunnat anmälas.

Jag fick under många år gå till skolpsykologen för samtal men det enda man egentligen gjorde var att försöka utreda om det var något fel på mig och vad det i så fall var. Efteråt har jag periodvis gått till olika psykologer med varierande resultat, men under många år ville jag inte kännas vid de här åren alls. Det är först på senare tid det verkligen kommit upp till ytan och jag försökt bearbeta de här åren och komma fram till hur de påverkat mig, och det är inte heller så många jag berättat för.

Idag

Värst av allt är att de här åren rev ner den person jag var och höll på att bli och ersatte den med något helt annat. En person konstruerad för att passa in i den för tillfället rådande normen och inte avvika på något sätt där det viktiga inte blev hur man faktiskt var utan hur man uppfattades vara. Just de märkliga besluten i främst sociala situationer har fortsatt till och från sedan den här tiden. Ibland agerar jag på ett sätt som är till nackdel för mig bara för att vara alla till lags och inte riskera att stöta mig med någon. Det har även hänt att jag övertygat mig själv att "ingen vill ha mig här" och gått hem i förtid från sociala tillställningar. Med andra ord kan jag frysa ut mig själv.

Efterord

Så varför lägger jag upp allt det här? Jag begär som sagt inga ursäkter och inte heller att någon ska tycka synd om mig. Jag satte mig delvis själv i den situation jag hamnade i. När jag skulle börja gymnasiet ville psykologen från högstadieskolan berätta om mina problem för gymnasieskolan, något som min mor stoppade. Det är jag tacksam för eftersom det sannolikt inte hade varit rätt där och då och det var bättre att ge mig chansen att börja med blankt papper. Hur mycket mina klasskamrater egentligen visste eller hade hört om mig vet jag fortfarande inte. Men nu, nästan 20 år senare, väljer jag att alltså gå ut med hela historien själv ur mitt perspektiv.